Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

            W dniu 15 grudnia 2015r. kolejny raz w remizie OSP Kozakowice odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców sołectwa. Jak co roku o godz. 14:00 na spotkaniu zorganizowanym przez organizacje społeczne działające w sołectwie, spotkali się z nimi Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy w Goleszowie Bogusław Konecki, ksiądz Adrian Korczago z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, Jolanta Warasińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz Karol Grelowski z Zakładów Kuźniczych GK FORGE Grelowski. W spotkaniu uczestniczył sołtys Krzysztof Kohut oraz Przewodnicząca KGW Anna Czudek.

            Powitania zaproszonych seniorów i gości dokonał prezes OSP Kozakowice Marian Machalica, a następnie poprosił o zabranie głosu przez przybyłych gości. Po krótkich przemówieniach przedstawiciele rady sołeckiej wręczyli ks. Korczago, który jest mieszkańcem Kozakowic list gratulacyjny oraz pamiątkowy upominek w związku z wybraniem go przez Synod na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W dalszej części spotkania podano poczęstunek, była wspólna lampka szampana, wspólne śpiewanie kolęd no i oczywiście życzenia na nadchodzące święta oraz nowy 2015 rok. Całe spotkanie odbywało się w miłej atmosferze wspomnień i wspólnych rozmów, które niejednokrotnie są możliwe tylko przy tej okazji. Seniorzy otrzymali przygotowane przez organizatorów, przy wsparciu sponsorów firm GK FORGE GRELOWSKI oraz ARCOFF Tomasz Rakowski pamiątkowe medale. Miejmy nadzieje, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie, w miłym i świątecznym nastroju w jeszcze większym gronie. Dziękujemy sponsorom firmie: GK FORGE GRELOWSKI oraz ARCOFF Tomasz Rakowski.

IMG_5288
IMG_5288
IMG_5295
IMG_5295
IMG_5299
IMG_5299
IMG_5301
IMG_5301
IMG_5303
IMG_5303
IMG_5305
IMG_5305
IMG_5307
IMG_5307
IMG_5309
IMG_5309
IMG_5316
IMG_5316
IMG_5319
IMG_5319
IMG_5321
IMG_5321
IMG_5322
IMG_5322
IMG_5328
IMG_5328
IMG_5330
IMG_5330
IMG_5332
IMG_5332
IMG_5334
IMG_5334
IMG_5344
IMG_5344
IMG_5345
IMG_5345
IMG_5347
IMG_5347
IMG_5348
IMG_5348
IMG_5349
IMG_5349