Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP Kozakowice 05.03.2016r

W dniu 5 marca 2016 roku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. W tym roku na naszym zebraniu mieliśmy przyjemność gościć: Radną Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Sylwię Cieślar, Przewodniczącego rady Gminy w Goleszowie Pana Bogusława Koneckiego. Jak co roku byli z nami przewodnicząca KGW Pani Anna Czudek, jej zastępczyni Pani Agata Stefanik oraz sołtys Kozakowic Krzysztof Kohut. W zebraniu brała udział również Pani Grażyna Serwan-Pogoda, która od kilku lat współpracuje z naszą OSP. Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem. Przyjęto sprawozdania, omówiono problemy, zaakceptowano plan pracy na rok bieżący. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy zarząd OSP Kozakowice jak również komisję rewizyjną, których skład przedstawia się następująco:

Zarząd:

Przezes zarządu – Marian Machalica

W-ce prezes – Gustaw Broda

Naczelnik ( w-ce prezes) – Władysław Cieślar

Z-ca naczelnika – Jarosław Czakon

Skarbnik – Karol Krużołek

Sekretarz – Natalia Kubala

Gospodarz – Dariusz Podżorski

Członek – Agnieszka Niemczyk

Członek – Przemysław Hess

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Gustaw Szarzec

Członek – Siemienik Józef

Członek – Karol Pszczółka

            Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie za ogromny wkład pracy, długoletnią służbę i zaangażowanie dh. Jana Pszczółkę srebrną odznaką za zasługi dla województwa śląskiego, którą wręczyła mu Pani Sylwia Cieślar. W trakcie zebrania omówiono również zrealizowane projekty jak również przedstawiono zamierzenia projektowe w nadchodzącej kadencji.

zdjęcie-1
zdjęcie-1
zdjęcie-2
zdjęcie-2
zdjęcie-3
zdjęcie-3
zdjęcie-4
zdjęcie-4
zdjęcie-5
zdjęcie-5
zdjęcie-6
zdjęcie-6
zdjęcie-7
zdjęcie-7
zdjęcie-8
zdjęcie-8
zdjęcie-9
zdjęcie-9
zdjęcie-10
zdjęcie-10
zdjęcie-11
zdjęcie-11
zdjęcie-12
zdjęcie-12
zdjęcie-13
zdjęcie-13
zdjęcie-14
zdjęcie-14
zdjęcie-15
zdjęcie-15
zdjęcie-16
zdjęcie-16