Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

W sobotę 21 maja br. w Transgranicznym Centrum Szkolenia Strażaków w Lesznej Górnej odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Goleszowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele OSP gminy Goleszów, członkowie ustępujących władz Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
Podczas obrad wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszowie, w skład którego weszli druhowie:
Jan Szczuka - prezes,
Rafał Glajcar - wiceprezes,
Zbigniew Wacławik - wiceprezes,
Marian Machalica - komendant gminny,
Sławomir Gaszek - sekretarz,
Mirosław Skiba - skarbnik,
Janusz Konecki - członek prezydium,
Aleksander Szarzec - członek zarządu,
Mirosław Śliwka - członek zarządu,
Roman Kluz - członek zarządu,
Jacek Klein - członek zarządu,
Janusz Michalik - członek zarządu,
Bogusław Bolek - członek zarządu,
Leszek Szlauer - członek zarządu,
Andrzej Banot- członek zarządu,
Władysław Cieślar - członek zarządu,
Adam Kulak - członek zarządu,
Wojciech Brachaczek - członek zarządu,
Leonard Musioł - członek zarządu,
Grzegorz Kopieczek - członek zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
przewodniczący dh Marek Gazur,
wiceprzewodniczący dh Andrzej Lanc,
sekretarz dh Gustaw Broda.

Fotoreportaż na www.goleszow.pl