Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

W dniu 11 czerwca 2016r. na terenie kompleksu sportowego w Goleszowie odbyły się gminne zawody pożarnicze. Za techniczne przygotowanie zawodów odpowiedzialna była miejscowa jednostka OSP, a puchary i nagrody ufundowała Gmina Goleszów. W tym roku aura była dla nas łaskawa i zawody zostały przeprowadzone sprawnie. I bez niespodzianek. Na zawody zgłosiły się wszystkie jednostki z terenu gminy.

            Zebranych strażaków przywitała Pani Grażyna Porębska – Jochacy: Zastępca Wójta Gminy Goleszów. Na zawodach obecny był również: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Goleszowie – dh Jan Szczuka oraz Wice- Prezes dh. Zbigniew Waclawik. Przewodniczącym komisji sędziowskiej składającej się z funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej był kpt. Marek Szalbot z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

            Pierwsza część zawodów to tor przeszkód, w drugiej części drużyny rywalizowały podczas bojówki. Rywalizacja podczas zawodów była bardzo wyrównana, a nasze sekcje uzyskały następujące wyniki końcowe:

Grupa A:

VII miejsce     OSP Kozakowice

Grupa C:

I miejsce         OSP Kozakowice

            W tym roku po raz kolejny na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych rozegrano konkurencję musztry.

W konkurencji tej nie ma podziału na grupę A i C, więc wszyscy są oceniani wg jednej kategorii. Komisji sędziowskiej przewodniczył.

W konkurencji musztry sekcja OSP Kozakowice (sekcja kobieca), zajęła V miejsce a sekcja męska zajęła VI miejsce.

nasz Star 266
nasz Star 266
Zbiórka przed zawodami
Zbiórka przed zawodami
przygotowania do startu
przygotowania do startu
Naczelnik w akcji
Naczelnik w akcji
Sztafeta
Sztafeta
Sztafeta
Sztafeta
Sztwafeta dziewczyn
Sztwafeta dziewczyn
odpoczynek
odpoczynek
Odpoczynek
Odpoczynek
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry
Konkurencja musztry
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników
Rozdanie nagród
Rozdanie nagród
Rozdanie nagród
Rozdanie nagród
Zdjęcie zbiorowe
Zdjęcie zbiorowe
Sztafeta dziewczyn
Sztafeta dziewczyn
Sztafeta dziewczyn
Sztafeta dziewczyn