Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

7 grudnia 2016r. o godz. 14:00 w remizie OSP Kozakowice odbył się Dzień Seniora. Z najstarszymi mieszkańcami sołectwa spotkali się Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy w Goleszowie Bogusław Konecki, diakon Karina Chwastek – Kamieniorz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie oraz ksiądz Jarosław Krutak z Rzymskokatolickiej Parafii w Goleszowie. Organizatorów reprezentowali Sołtys Krzysztof Kohut, Przewodnicząca KGW Anna Czudek oraz Prezes OSP Kozakowice Marian Machalica.
            Powitania zaproszonych seniorów i gości dokonał Marian Machalica, a następnie wystąpił zespół „Przaciółki” z Cisownicy pod kierownictwem Pani Eugenii Larysz. Po pierwszej części występu głos zabrali przybyli goście. W krótkich przemówieniach skierowanych do seniorów zawarte były życzenia na nadchodzące święta oraz nowy rok.
    W dalszej części spotkania podano poczęstunek, a po nim była lampka szampana i świąteczno–noworoczny toast. Wspólne śpiewanie kolęd oraz druga część występu zespołu wprowadziło zebranych w świąteczny nastrój. Całe spotkanie odbywało się w miłej atmosferze wspomnień i wspólnych rozmów. Seniorzy otrzymali przygotowane przez organizatorów, przy wsparciu sponsorów firm” GK FORGE GRELOWSKI, ARCOFF Tomasz Rakowski oraz STAMAR Tadeusz Pogoda, świąteczne paczki. Kolejne spotkanie naszych seniorów już za rok. A tymczasem dziękujemy sponsorom za ufundowanie paczek dla naszych seniorów.

Dzień-Seniora-2016
Dzień-Seniora-2016
podarunki dla seniorów
podarunki dla seniorów
Przaciółki
Przaciółki
przemówienia gości
przemówienia gości
seniorzy (2)
seniorzy (2)
seniorzy (3)
seniorzy (3)
seniorzy (4)
seniorzy (4)
seniorzy
seniorzy
świąteczne życzenia (2)
świąteczne życzenia (2)
świąteczne życzenia (3)
świąteczne życzenia (3)
świąteczne życzenia (4)
świąteczne życzenia (4)
świąteczne życzenia
świąteczne życzenia
zaproszeni goście
zaproszeni goście