Zawody-Gminne-2016

nasz Star 266
nasz Star 266
Zbiórka przed zawodami
Zbiórka przed zawodami
przygotowania do startu
przygotowania do startu
Naczelnik w akcji
Naczelnik w akcji
Sztafeta
Sztafeta
Sztafeta
Sztafeta
Sztwafeta dziewczyn
Sztwafeta dziewczyn
odpoczynek
odpoczynek
Odpoczynek
Odpoczynek
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Ćwiczenie bojowe kobiet
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry - dziewczyny
Konkurencja musztry
Konkurencja musztry
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników
Rozdanie nagród
Rozdanie nagród
Rozdanie nagród
Rozdanie nagród
Zdjęcie zbiorowe
Zdjęcie zbiorowe
Sztafeta dziewczyn
Sztafeta dziewczyn
Sztafeta dziewczyn
Sztafeta dziewczyn