Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

W dniu 09 maja 2015r reprezentanci naszych gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w Międzynarodowych Siłowych Zawodach Strażackich w Bystrzycy ( Republika Czeska). W zawodach brali udział druhowie prawie wszystkich OSP (naszą OSP reprezentował druh Rafał Gomola). Zawody były częścią projektu „ Bezpieczna Granica”, w wyniku którego w Lesznej Górnej powstaje na bazie budynku świetlicy gminnej Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków. Po zakończeniu przebudowy budynku powstanie obiekt z salą szkoleniową wraz z zapleczem.
Po czeskiej stronie Gmina Bystrzyca zakupi dla swojej Straży nowy samochód bojowy. Zawody formułą przypominały zawody strongmenów - wszystkie elementy toru przeszkód były konkurencjami siłowymi. Strażacy na czas wykonywali następujące zadania: 1.Rozciąganie 4 szt węża W-75 na odległość 40m 2. Przewracanie opony ciągnikowej na dystansie 10m i toczenie z powrotem na miejsce startu 3. Przy pomocy młota przesunięcie pełnej opony ( 40 kg) na odległość 1m 4. Powtarzane wejścia na stopień z obciążeniem 40 kg – 30 powtórzeń 5. Przesunięcie manekina o ciężarze 80 kg na określoną odległość. Biorac pod uwagę, że czescy koledzy mają takich zawodów kilkanaście w roku i są do nich świetnie przygotowani, to 5 miejsce naszego pierwszego zawodnika ( Wojciech Herzyk – OSP Goleszów) było świetnym wynikiem. Głównym elementem tej imprezy była dobra zabawa i integracja czeskich i polskich strażaków. Na sobotni piknik w Bystrzycy przybyli Wójt Gminy Goleszów – Krzysztof Glajcar oraz Przewodniczący Rady Gminy w Goleszowie Druh Bogusław Konecki. Po zawodach i wręczeniu nagród strażacy wspólnie uczestniczyli w dalszej zabawie.

Film z zawodów autorstwa druha Przemysława Hessa pod adresem: 09.05.2015 Bystřice - Siłowe Zawody Strażackie - Mezinárodní Mistrovství Hasičských Sborů