Straż pożarna

Number of features

Magazine Theme

 

            W dniu 23 listopada br. o godzinie 11:00 dźwiękiem syren strażackich rozpoczęły się gminne ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Goleszów. Ćwiczenia odbyły się na terenie zakładów Metalplast Stolarka w Goleszowie. Uczestniczyły w nich obok naszych jednostek również dwa samochody z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ustroniu.

Głównym założeniem ćwiczeń było:

- sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo -Gaśniczym oraz pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Goleszów,

- sprawdzenie skuteczności alarmowania jednostek należących do KSRG oraz innych jednostek z gminy Goleszów,

- sprawdzenie czasu dojazdu jednostek OSP na miejsce ćwiczeń,

- doskonalenie taktyki oraz zasad gaszenia pożarów na terenie zakładów,

- doskonalenie zasad organizacji łączności na terenie działań ratowniczo – gaśniczych,

- doskonalenie współdziałania jednostek OSP i PSP,

- współdziałanie OSP z przedstawicielami zakładu, w tym ewakuacja pracowników zakładu.

            Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się spotkanie z obserwatorami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, na którym zostały omówione działania jednostek i popełnione błędy podczas ćwiczeń.

http://www.goleszow.pl/fotoreportaz/cwiczenia-komendanta-gminnego-zog-zosp-rp---goleszow-23-11-2015