ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZAKOWICACH

 

L.p. STANOWISKO IMIĘ I  NAZWISKO
1. PREZES MARIAN MACHALICA
2. WICE-PREZES GUSTAW BRODA
3. NACZELNIK WŁADYSŁAW CIEŚLAR
  WICE-PREZES
4. Z-CA NACZELNIKA JAROSŁAW CZAKON
5. SKARBNIK KAROL KRUŻOŁEK
6. SEKRETARZ NATALIA KUBALA
7. GOSPODARZ DARIUSZ PODŻORSKI
8. CZŁONEK AGNIESZKA NIEMCZYK
9. CZŁONEK PRZEMYSŁAW HESS

KOMISJA REWIZYJNA

 

L.p. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
1. PRZEWODNICZĄCY GUSTAW SZARZEC
2. CZŁONEK JÓZEF SIEMINEIK
3. CZŁONEK KAROL PSZCZÓŁKA